Besparing energiekosten
 
 

Hieronder maken wij een vergelijking tussen elektrische verwarming en stoomverwarming t.o.v. direct gasgestookte verwarming.

Rendement

  1. Het TX-gasbrandersysteem heeft een rendement van 80%. Doordat de verbrandingsgassen direct door de warmte­wis­selaar gaan in de tank welke verwarmt moet worden, wordt een hoog rendement bereikt.
  2. Stoomverwarming In een stoomketel wordt stoom opgewekt, rendement 80%, in de leidingen naar de baden treden transportverliezen op, 5%, meestal wordt de druk ook gereduceerd, verlies 10%, het rende­ment van een warmtewisselaar is ca. 80%. Totaal rendement: 0,8 x 0,95 x 0,9 x 0,8 = 0,55 Men gaat uit van een rendement tussen de 50 en 60%
  3. Elektrische verwarming Bij elektrische verwarming wordt het vermogen 100% omgezet in warmte. Maar voordat het elektrische vermogen bij de elek­trische verwarming is, is er al veel verloren gegaan. Een elektriciteitscen­trale heeft rendement en tijdens het trans­port van elektriciteit en ook bij het transformeren naar andere, lage­re, spannin­gen treden verliezen op. Totaal rendement ligt tussen 40 en 50%. 

Conclusie:

  • Direct gasgestookte verwarming geeft een directe besparing op de energiekosten. (De besparing op uw energiekosten kunnen wij eventueel voor u berekenen.) 
  • Door het hoge rendement is de uitstoot van CO2 bij het TX-gasbrandersysteem (en de infrarood gasbrander) minder.
    Hierdoor is het systeem minder milieubelas­tend.Er zijn diverse subsidiemoge­lijk­heden in dit verband. Uw 
    energie­be­drijf kan u hierover informeren.

 

   
© Copyright 2015 B+E Techniek bv  - All rights reserved  - Disclaimer  - Sitemap  - Contact  - Email - Top